Slovenský CHOV

schbanner

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

Kontakty

VYDÁVA:
Slovenský CHOV, s.r.o., telefón: 037 / 7784 070, e-mail: schov@slovenskychov.sk
Korešpondenčná adresa redakcie: Slovenský CHOV, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

KONATEĽ:
Ing. Ján Huba, PhD., tel. a fax: 037 / 7784 070, e-mail: schov@slovenskychov.sk

ŠÉFREDAKTOR:
Ing. Marian Dukes, tel.: 037 / 7784 246, fax: 037 / 7784 245, mobil: 0905 249 354, e-mail: schov@slovenskychov.sk

INZERCIA:
Ing. Ján Huba, PhD., tel.: 0905 323 025, e-mail: schov@slovenskychov.sk
Ing. Peter Demo, PhD., mobil: 0905 833 628, tel. a fax: 037 / 7784 245, e-mail: demo@vuzv.sk

OBJEDNÁVKY, PREDPLATNÉ, FAKTURÁCIA:
Slovenský CHOV, s.r.o., Mária Súkeníková, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, tel. a fax: 037 / 7784 070, e-mail: inzercia@nasepole.sk

PRE - PRESS:
KURIÉR plus REKLAMA, s.r.o., Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves,
telefón: 053 / 4414 058, e-mail: kurier@kurierplusreklama.sk, web:www.kuriérplusreklama.sk

banner-lemken

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04